ประมวลผล


    11. ขนาดก้อนที่เต้านม(Cancer Size) ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัด

ที่ เขต / จังหวัด สรุปขนาดก้อนที่เต้านม(Cancer Size) ชิ้นเนื้อจากการผ่าตัด
น้อยกว่า 2 ซ.ม. 2 - 5 ซ.ม. มากกว่า 5 ซ.ม. จากจำนวน
1 สาธารณสุขเขต 1 268 
( 18.73 %)
555 
( 38.78 %)
49  
( 3.42 %)
1431
2 สาธารณสุขเขต 2 24 
( 14.81 %)
61 
( 37.65 %)
10  
( 6.17 %)
162
3 สาธารณสุขเขต 3 57 
( 14.50 %)
226 
( 57.51 %)
23  
( 5.85 %)
393
4 สาธารณสุขเขต 4
( 16.33 %)
15 
( 30.61 %)
1  
( 2.04 %)
49
5 สาธารณสุขเขต 5 28 
( 3.83 %)
52 
( 7.11 %)
7  
( 0.96 %)
731
6 สาธารณสุขเขต 6 112 
( 41.64 %)
136 
( 50.56 %)
20  
( 7.43 %)
269
7 สาธารณสุขเขต 7
( 0.51 %)
19 
( 2.41 %)
1  
( 0.13 %)
789
8 สาธารณสุขเขต 8 70 
( 17.37 %)
173 
( 42.93 %)
31  
( 7.69 %)
403
9 สาธารณสุขเขต 9 92 
( 5.44 %)
349 
( 20.63 %)
51  
( 3.01 %)
1692
10 สาธารณสุขเขต 10
( 11.11 %)

( 44.44 %)
0  
( 0.00 %)
9
11 สาธารณสุขเขต 11 137 
( 16.39 %)
320 
( 38.28 %)
67  
( 8.01 %)
836
12 สาธารณสุขเขต 12
( 3.85 %)

( 19.23 %)
2  
( 7.69 %)
26
รวม 802  
( 11.81 %)
1915  
( 28.20 %)
262  
( 3.86 %)
6790