ประมวลผล ระหว่างวันที่     ถึง  


    7. จำนวนผู้ป่วยมะเร็งเต้านม (รายเก่า + รายใหม่ )