สรุปจำนวนการยืนยันการตรวจเต้านมด้วยตนเอง งวด 2013_1
จังหวัด
การยืนยัน BSE
คุณภาพการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
ผลการตรวจ
ครั้ง
คน
ได้
ไม่ได้
% ได้
ปกติ ผิดปกติ % ปกติ
พระนครศรีอยุธยา
9,036
8,843
8,726
117
98.7 %
8,764
79
99.1 %
ลพบุรี
8,019
7,982
7,837
145
98.2 %
7,973
9
99.9 %
จันทบุรี
102,657
84,716
74,351
10,365
87.8 %
83,699
1,017
98.8 %
นครนายก
6,742
6,708
6,683
25
99.6 %
6,673
35
99.5 %
นครราชสีมา
494,279
465,282
456,570
8,712
98.1 %
462,563
2,719
99.4 %
อุบลราชธานี
80,254
39,347
38,152
1,195
97.0 %
39,100
247
99.4 %
อำนาจเจริญ
111,076
22,968
22,925
43
99.8 %
22,837
131
99.4 %
หนองบัวลำภู
30,460
26,521
26,465
56
99.8 %
26,218
303
98.9 %
เลย
31,627
10,537
10,520
17
99.8 %
10,523
14
99.9 %
ร้อยเอ็ด
71,067
20,268
20,195
73
99.6 %
20,218
50
99.8 %
สกลนคร
928,616
283,793
279,378
4,415
98.4 %
281,307
2,486
99.1 %
เชียงราย
233,672
213,592
196,182
17,410
91.8 %
211,219
2,373
98.9 %
นครสวรรค์
10,973
10,752
9,811
941
91.2 %
10,718
34
99.7 %
กำแพงเพชร
50,614
41,983
38,444
3,539
91.6 %
40,819
1,164
97.2 %
พิษณุโลก
39,380
36,451
23,804
12,647
65.3 %
35,624
827
97.7 %
ราชบุรี
1,737
1,731
1,728
3
99.8 %
1,722
9
99.5 %
สมุทรสงคราม
6,512
5,925
5,337
588
90.1 %
5,793
132
97.8 %
นครศรีธรรมราช
630
628
531
97
84.6 %
623
5
99.2 %
พังงา
11,474
10,952
8,671
2,281
79.2 %
10,847
105
99.0 %
สุราษฎร์ธานี
297,124
143,119
134,218
8,901
93.8 %
142,219
900
99.4 %
สงขลา
28,415
21,529
20,735
794
96.3 %
21,255
274
98.7 %
รวม
2,554,364
1,463,627
1,391,263
72,364
95.1 %
1,450,714
12,913
99.1 %