สรุป จำนวนมะเร็งเต้านม จำแนกตามหน่วยบริการ
หน่วยงาน
จังหวัด
จำนวนราย
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
เชียงราย
889
รพ.สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
794
รพ.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
780
สสจ.นครราชสีมา
นครราชสีมา
607
รพ.นครปฐม
นครปฐม
375
รพ.กำแพงเพชร
กำแพงเพชร
323
รพ.สต.สามลี่
เชียงใหม่
185
รพ.สกลนคร
สกลนคร
176
รพศ.นครพิงค์
เชียงใหม่
115
รพ.พุทธชินราช
พิษณุโลก
113
รพ.พหลพลพยุหเสนา
กาญจนบุรี
88
รพ.โพธาราม
ราชบุรี
59
สสจ.จันทบุรี
จันทบุรี
58
สสจ.เลย
เลย
56
รพ.บ้านโป่ง
ราชบุรี
55
รพช.ศรีบุญเรือง
หนองบัวลำภู
54
รพ.มะการักษ์
กาญจนบุรี
52
รพ.พะเยา
พะเยา
49
รพ.สต.บ้านเกาะ บ้านคุ้งวารี หมู่ที่ 06
อุตรดิตถ์
48
รพ.สต.กระเบื้องนอก บ้านโนนมันแกว หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
34
รพช.ขลุง
จันทบุรี
29
รพช.แก่งหางแมว
จันทบุรี
26
รพ.เมือง
จันทบุรี
22
รพ.สต.หนองใหญ่ บ้านก็วล หมู่ที่ 01
สุรินทร์
21
รพช.เขาคิชฌกูฏ
จันทบุรี
20
รพช.แหลมสิงห์
จันทบุรี
20
รพช.นายายอาม
จันทบุรี
19
ศสม.สวรรค์ประชารักษ์
นครสวรรค์
18
รพร.สว่างแดนดิน
สกลนคร
18
รพ.สต.ดอนชมพู บ้านดอนชมพูพัฒนา หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
17
รพช.สันป่าตอง
เชียงใหม่
17
รพช.มะขาม
จันทบุรี
17
รพช.ท่าใหม่
จันทบุรี
16
รพ.สต.บ้านดู่ บ้านดู่ใน หมู่ที่ 16
นครราชสีมา
16
รพช.สอยดาว
จันทบุรี
15
รพช.จอมทอง
เชียงใหม่
15
รพร.เด่นชัย
แพร่
14
รพช.พิมาย
นครราชสีมา
14
รพช.สองพี่น้อง
จันทบุรี
14
รพ.เชียงคำ
พะเยา
13
รพช.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร
13
รพช.ฝาง
เชียงใหม่
12
ศพช.เมือง 12 จอหอ
นครราชสีมา
12
รพ.สต.หนองผึ้ง บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ 04
เชียงใหม่
12
รพ.สต.โคกสูง บ้านสำคัญ หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
12
สสจ.สงขลา
สงขลา
12
รพ.สต.มดแดง
สุพรรณบุรี
11
รพ.สต.บ้านแม่งูด 03 ต.นาคอเรือ
เชียงใหม่
11
รพ.สต.แก่งผักกูด บ้านท่ากรวด หมู่ที่ 01
ลพบุรี
11
รพช.โชคชัย
นครราชสีมา
11
รพ.สต.โพนสูง บ้านโพนสูง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
11
ศพช.เมือง 7 โคกกรวด
นครราชสีมา
10
รพช.โป่งน้ำร้อน
จันทบุรี
10
รพ.สต.ห้วยจรเข้ บ้านห้วยจรเข้ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
10
ศสม.วัดจอมคีรีนาคพรต
นครสวรรค์
10
รพ.สต.หนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
10
รพ.สต.แม่อิง บ้านแม่อิง หมู่ที่ 02
พะเยา
10
รพ.เดอะโกลเดนเกท
นครราชสีมา
10
ศพช.ตลาดแค บ้านตลาดแคดอน หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
10
รพช.หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์
10
ศพช.เมือง 1 หัวทะเล
นครราชสีมา
9
รพ.สต.หนองพลวงมะนาว บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
9
รพ.สต.ชมภู บ้านพญาชมภู หมู่ที่ 02
เชียงใหม่
9
รพ.สต.หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
9
รพ.สต.โนนเต็ง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
9
รพ.โคราชเมโมเรียล
นครราชสีมา
9
รพ.สต.หนองหัวฟาน บ้านดอนทะยิง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
9
ศพช.เมือง 2 วัดป่าสาละวัน
นครราชสีมา
9
รพ.สต.บ้านไพ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
9
รพ.สต.นาราดพัฒนา บ้านนาราดพัฒนา หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
8
รพ.สต.คลองไผ่ บ้านคลองไผ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
8
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนคร (นายกเทศมนตรีนครราชสีมา)
นครราชสีมา
8
รพช.เวียงแหง
เชียงใหม่
8
รพ.สต.ท่าวังตาล บ้านบวกครกเหนือ หมู่ที่ 08
เชียงใหม่
8
รพ.สต.เดื่อศรีคันไชย บ้านปานเจริญ หมู่ที่ 10
สกลนคร
7
รพ.สต.ยางใหญ่ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
7
รพ.สต.ประสุข บ้านประสุข หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
7
รพ.สต.หนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
7
รพช.โนนไทย
นครราชสีมา
7
คลินิกเวชปฏิบัติครอบครัว
นครราชสีมา
7
รพช.ปักธงชัย
นครราชสีมา
7
รพ.สต.สันทราย บ้านป่าสา หมู่ที่ 02
เชียงใหม่
7
รพช.วานรนิวาส
สกลนคร
7
รพ.สต.กุดพิมาน บ้านกุดพิมาน หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
7
รพ.สต.ตากแดด บ้านบ้านนา หมู่ที่ 02
พังงา
7
รพ.สต.นาตาวงษ์ บ้านนาตาวงษ์ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
7
รพ.สต.ธาตุ บ้านหนองฮาง หมู่ที่ 09
สกลนคร
6
รพ.สต.หนองแวงใต้ บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01
สกลนคร
6
รพ.สต.พระพุทธ บ้านพระพุทธ หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
6
รพ.สต.หนองโสมง บ้านหนองโสมง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
6
รพ.สต.บ้านห้วย หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
6
ศพช.เมือง 13 มะค่า
นครราชสีมา
6
รพ.สต.หนองปรู บ้านหนองปรู หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
6
รพ.สต.มะเกลือเก่า บ้านมะเกลือเก่า หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
6
รพ.สต.หนองไข่น้ำ บ้านหนองไข่น้ำพัฒนา หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
6
รพ.สต.ทำนบ บ้านทำนบ หมู่ที่ 03
นครสวรรค์
6
รพ.สต.บ้านพระ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
6
รพ.สต.ท่าทองใหม่
สุราษฎร์ธานี
6
รพช.ห้วยแถลง
นครราชสีมา
6
รพ.สต.กรูด
สุราษฎร์ธานี
6
รพช.บ้านม่วง
สกลนคร
6
รพ.สต.สายลำโพง บ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 03
นครสวรรค์
6
รพช.อากาศอำนวย
สกลนคร
5
รพ.สต.โนนฝรั่ง บ้านโนนฝรั่ง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
รพ.สต.บัวลาย บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
5
รพ.สต.ตะเคียน บ้านตะเคียน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
5
รพ.สต.บ้านแปรง บ้านแปรง หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
5
รพ.แพร่
แพร่
5
รพ.สต.หัวถนน บ้านหัวถนนใต้ หมู่ที่ 02
นครสวรรค์
5
สสจ.เพชรบุรี
เพชรบุรี
5
รพ.สต.หินโคน บ้านหินโคน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
5
รพ.สต.โนนระเวียง บ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
รพ.สต.สำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
รพ.สต.สระว่านพระยา บ้านสระว่านพระยา หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
รพ.สต.สระจรเข้ บ้านสระจรเข้ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
5
รพ.สต.บางงา บ้านบางงา หมู่ที่ 07
ลพบุรี
5
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ บ้านผัง ฯ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
5
รพ.สต.หนองจิก บ้านหนองจิก หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
5
รพ.สต.หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
5
รพ.สต.หนองจะบก บ้านหนองจะบก หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
รพ.สต.หนองตูม บ้านหนองตูม หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
5
รพ.สต.หนองแจ้งใหญ่ บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
รพ.สต.ดอนคา
ราชบุรี
5
รพช.สูงเนิน
นครราชสีมา
5
รพ.สต.หนองพันจันทร์ ม. 03
ราชบุรี
5
รพ.สต.หลักร้อย บ้านหลักร้อย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
รพ.สต.บ้านโคก หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
รพ.สต.บ้านใหม่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
รพ.สต.หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
5
รพ.สต.และ บ้านเฟือยลุง หมู่ที่ 09
น่าน
5
รพ.สต.หัวเขา บ้านหัวเลน หมู่ที่ 06
สงขลา
5
รพช.ประทาย
นครราชสีมา
5
รพช.ท่าตะโก
นครสวรรค์
5
รพ.สต.วังมหากร บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 10
นครสวรรค์
5
รพ.สต.ขนาย บ้านขนาย หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
5
รพ.สต.ตาจั่น บ้านตาจั่นนอก หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
5
รพ.สต.โพนงาม บ้านโพนงาม หมู่ที่ 01
สกลนคร
5
รพ.สต.โพหัก ม. 06
ราชบุรี
5
รพช.สีคิ้ว
นครราชสีมา
5
รพ.สต.หนองจอก บ้านหนองจอก หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
5
รพ.สต.ดงหม้อทองใต้ บ้านโคกสง่า หมู่ที่ 01
สกลนคร
5
รพ.สต.ท่าลี่ บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
5
รพ.สต.ศีรษะละเลิง บ้านศีรษะละเลิง หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
5
รพ.สต.ขัวมุง บ้านหัวดง หมู่ที่ 07
เชียงใหม่
5
รพ.สต.หนองสนม บ้านโพนแพง หมู่ที่ 06
สกลนคร
4
รพ.สต.บ้านใหม่ บ้านใหม่กลอ หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
4
รพ.สต.บ้านยาง ม. 08
นครปฐม
4
รพ.สต.หนองน้ำแดง บ้านหนองน้ำแดง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.ท่าหลวง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.หนองม่วงใหญ่ บ้านหนองม่วงใหญ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.วังยายทอง บ้านวังยายทอง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
4
รพ.สต.ยางเนิ้ง บ้านยางเนิ้ง หมู่ที่ 03
เชียงใหม่
4
รพ.สต.หนองไผ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.หนองดุม บ้านหนองดุม หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
4
รพ.สต.คอนเมือง บ้านคอนเมือง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
4
รพ.สต.มะค่า บ้านมะค่า หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.โตนด บ้านโตนด หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
4
รพ.สต.อากาศ บ้านนายอเหนือ หมู่ที่ 06
สกลนคร
4
รพ.สต.กุดม่วง บ้านกุดม่วง หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
4
รพ.สต.หินแห่ บ้านหินแห่ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
4
รพ.สต.หนองหอย บ้านหนองหอย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.ดอนท้าว บ้านดอนท้าว หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
4
รพ.สต.หนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
4
รพ.ราชบุรี
ราชบุรี
4
รพ.สต.มะค่าระเว บ้านมะค่าระเว หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
4
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
สมุทรสงคราม
4
รพ.สต.นิคมสร้างตนเอง1 บ้านบุญส่งพัฒนา หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.สีมุม บ้านสีมุม หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
4
รพ.สต.ละลม บ้านละลม หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
4
รพ.สต.โพนแพง บ้านกลาง หมู่ที่ 04
สกลนคร
4
รพช.วังน้ำเขียว
นครราชสีมา
4
รพ.สต.หนองนาพัฒนา บ้านหนองนาพัฒนา หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
4
รพ.สต.โคกกลาง บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.เมืองเก่า บ้านเมืองเก่า หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.แพรกหนามแดง
สมุทรสงคราม
4
ศพช.พิมายเมืองใหม่
นครราชสีมา
4
รพ.สต.คลองตะแบก บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
4
รพ.สต.คอนสวรรค์ บ้านคอนสาย หมู่ที่ 02
สกลนคร
4
รพ.สต.ดงบัง บ้านดงบัง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
4
รพ.สต.ใหม่สำโรง บ้านใหม่สำโรง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
4
รพ.สต.เฉลียง บ้านเฉลียงใหญ่ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
4
รพ.สต.คำน้ำแซบ บ้านเพียเภ้า หมู่ที่ 04
อุบลราชธานี
4
รพ.สต.พันชนะ บ้านพันชนะ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
4
รพ.สต.เชียงสา บ้านใหม่เชียงสา หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
3
รพ.สต.มะเริงน้อย บ้านมะเริงน้อย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ท่าหลวง บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 10
พระนครศรีอยุธยา
3
รพ.สต.พลับพลา บ้านไท หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
3
ศพช.ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
3
รพ.สต.โนนจาน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.เชียงโข่ บ้านหนองเชียงโข่ หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
3
ศูนย์บริการสาธารณสุขทุ่งสว่าง
นครราชสีมา
3
รพ.สต.คูขาด บ้านคูขาด หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
3
หน่วยบริการปฐมภูมิรพ.สิงหนคร
สงขลา
3
รพ.สต.กอโจด บ้านกอโจด หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
3
รพช.โนนแดง
นครราชสีมา
3
รพ.สต.บุสมอ บ้านบุสมอ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ดงชน บ้านแมด หมู่ที่ 03
สกลนคร
3
รพ.สต.รังกาใหญ่ บ้านรังกาใหญ่ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
รพ.สต.พุดซา บ้านตะโก(พุดซา) หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
3
รพ.สต.พลกรัง บ้านสะแกกรัง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ตะโก บ้านตะโก หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพช.ด่านขุนทด
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ดอนแก้ว บ้านสันต้นกอก หมู่ที่ 04
เชียงใหม่
3
รพ.สต.คอกหมู บ้านคอกหมู หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
3
รพ.สต.หินดาด บ้านหินดาด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ชีวาน บ้านชีวาน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ยางโทน บ้านยางโทน หมู่ที่ 02
ลพบุรี
3
รพ.สต.หนองสรวง บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ละกอ บ้านละกอ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
รพ.สต.คำบ่อ บ้านภูวงน้อย หมู่ที่ 10
สกลนคร
3
รพ.สต.หนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพช.โนนสูง
นครราชสีมา
3
รพ.สต.บ้านโจด หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
รพ.สต.โนนกอก บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
3
รพ.กาญจนดิษฐ์
สุราษฎร์ธานี
3
รพ.สต.วังโป่ง บ้านวังโป่ง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ไพล บ้านไพล หมู่ที่ 01
สุรินทร์
3
รพ.สต.บ้านเขว้า หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ดอนแขวน บ้านดอนแขวน หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
3
รพ.สต.หนองน้ำใส บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.หนองแฝก บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 05
เชียงใหม่
3
รพช.คง
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ลุงเขว้า บ้านลุงเขว้า หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
3
รพ.สต.บ้านเพชร บ้านบุ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
รพ.สต.กุดน้อย บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.หนองยารักษ์ บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
3
รพ.สต.โนนสำราญ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ตูมใหญ่ บ้านโนนตูม หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
3
รพช.ชุมพวง
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ศาลาลอย บ้านศาลาลอย หมู่ที่ 11
พระนครศรีอยุธยา
3
รพ.สต.หนองหลัก บ้านหนองหลัก หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ทัพรั้ง บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพช.บ้านเหลื่อม
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ตะขบ บ้านตะขบ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.เมืองเล็น บ้านเมืองวะ หมู่ที่ 01
เชียงใหม่
3
รพ.สต.บ้านบุ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ขัวก่าย บ้านขัวก่าย หมู่ที่ 01
สกลนคร
3
รพ.สต.หนองระเวียง บ้านหนองระเวียง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
3
รพ.สต.โนนประดู่ บ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
3
รพช.บัวใหญ่
นครราชสีมา
3
รพ.สต.หลุ่งประดู่ บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
3
ศูนย์แพทย์ชุมชนตำบลแก้งสนามนาง
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ท่าลาด บ้านท่าลาด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.งอบ บ้านงอบเหนือ หมู่ที่ 05
น่าน
3
รพ.สต.โนนเมืองพัฒนา บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
3
รพ.สต.หัวหนอง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
3
รพ.สต.หนองหลวง บ้านหนองขว้าว หมู่ที่ 08
นครสวรรค์
3
รพ.สต.หญ้าคา บ้านหญ้าคาใหญ่ หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ห้วยไห บ้านห้วยไห หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
3
รพช.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นครราชสีมา
3
รพ.สต.หนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
3
รพ.สต.ลาดบัวขาว
ราชบุรี
3
รพช.บางแพ
ราชบุรี
3
รพ.สต.แม่งอน บ้านแม่งอนกลาง หมู่ที่ 02
เชียงใหม่
3
รพ.สต.โคกพระ บ้านโคกพระ หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ซับระวิง บ้านซับระวิง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.โนนเมือง บ้านโนนเมือง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บางเดือน
สุราษฎร์ธานี
2
รพ.สต.ท่าลาดขาว บ้านท่าลาดขาว หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ท่าศิลา บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 03
สกลนคร
2
รพ.สต.หนองแต้ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.จระเข้หิน บ้านจระเข้หิน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ป่าบง บ้านศรีคำชมภู หมู่ที่ 03
เชียงใหม่
2
สสจ.พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
2
รพ.สต.ลิ้นฟ้า บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.มาบกราดบ้านมาบกราด หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
รพช.เวียงเชียงรุ้ง
เชียงราย
2
รพ.สต.ดอนยาวใหญ่ บ้านดอนยาวใหญ่ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ้านยาง บ้านยาง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.นาซอ บ้านนาซอ หมู่ที่ 01
สกลนคร
2
รพ.สต.ดอนคา บ้านเขาล้อ หมู่ที่ 10
นครสวรรค์
2
รพช.ท่าวุ้ง
ลพบุรี
2
รพ.สต.กุดโบสถ์ บ้านกุดโบสถ์ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.เมืองพะไล บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ขุนละคร บ้านขุนละคร หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.โป่งแดง บ้านโป่งบูรพา หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
รพ.สต.โนนเสลา บ้านโนนเสลา หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ตะขุ บ้านตะคุ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ่อหลวง บ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 04
เชียงใหม่
2
รพช.ขามทะเลสอ
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ้านเหล่า หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ปลายโพงพาง ม. 07
สมุทรสงคราม
2
รพ.สต.จารย์ตำรา บ้านจารย์ตำรา หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
รพ.สต.จอมปลวก
สมุทรสงคราม
2
รพ.สต.ใหม่อุดม บ้านใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ด่านเกวียน บ้านใหม่หนองขาม หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
รพช.ขามสะแกแสง
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ขี้ตุ่น บ้านขี้ตุ่น หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
คลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ขุนทอง บ้านขุนทอง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ดอนชุมช้าง บ้านดอนชุมช้าง หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บางนายสี บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 04
พังงา
2
รพ.สต.หัวหนอง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ซับก้านเหลือง บ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ซับสมบูรณ์ บ้านซับสมบูรณ์ หมู่ที่ 01
ลพบุรี
2
รพ.สต.ห้วยขะยูง บ้านห้วยขะยูงออก หมู่ที่ 05
อุบลราชธานี
2
รพ.สต.สระตะเฆ่ บ้านสระตะเฆ่ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ตลาดไทร บ้านตลาดไทร หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ค้างพลู บ้านค้างพลูใต้ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพ.สต.นาใหญ่ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ้านวัด หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ดอกไม้ บ้านยางเลิง หมู่ที่ 05
ร้อยเอ็ด
2
รพ.สต.บ้านปรางค์ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ้านงิ้ว หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ห้วยลุง บ้านห้วยลุง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หนองบัวตะแบง บ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพช.โพนนาแก้ว
สกลนคร
2
รพ.สต.หลุมข้าว บ้านหลุมข้าว หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หนองนกเขียน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ราษฏร์สามัคคี บ้านราษฏร์สามัคคี หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หนองตะครอง บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ทุ่งบัว
นครปฐม
2
รพ.สต.หนองแวง บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 01
สกลนคร
2
รพ.สต.ปลายโพงพาง ม. 08
สมุทรสงคราม
2
รพ.สต.ม่วงงาม บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 07
สงขลา
2
รพ.สต.โพนทอง บ้านโพนทอง หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
รพ.สต.วังแดง บ้านวังแดง หมู่ที่ 03
พระนครศรีอยุธยา
2
รพ.สต.มาบตะโกเอน บ้านมาบตะโกเอน หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.เย้ยตะแบง บ้านเย้ยตะแบง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.รำแดง บ้านขมวน หมู่ที่ 02
สงขลา
2
รพ.สต.ดอนแสนสุข บ้านดอนแสนสุข หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หนองกราด บ้านหนองยายหอม หมู่ที่ 13
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ท่าวุ้ง บ้านวัดเกตุ หมู่ที่ 10
ลพบุรี
2
รพ.สต.คูเมือง บ้านคูเมือง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ตาจง บ้านตาจง หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ท่าเยี่ยม บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
รพ.สต.กุดจิก บ้านหนองบอน หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
รพ.สต.พังเทียม บ้านพังเทียม หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.โคกกระเบี้อง บ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ท่าหาดยาว บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 03
ร้อยเอ็ด
2
รพช.เขาสุกิม
จันทบุรี
2
รพ.สต.วังไทร บ้านวังไทร หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ้านกรูด บ้านทวก หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
2
รพ.สต.นาคำ บ้านนาคำ หมู่ที่ 01
สกลนคร
2
รพ.สต.ปลายราง บ้านปลายราง หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หนองไข่น้ำ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
2
รพ.สต.มะกอก บ้านมะกอก หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ่อทอง บ้านบ่อทอง หมู่ที่ 15
นครราชสีมา
2
รพ.อัมพวา
สมุทรสงคราม
2
รพ.สต.ซ่าเลือด บ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
ศบส.เทศบาลบัวใหญ่
นครราชสีมา
2
รพ.สต.วาใหญ่ บ้านวาใหญ่ หมู่ที่ 09
สกลนคร
2
รพ.สต.โคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
2
ศูนย์บริการสาธารณสุขสวนพริกไทย
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ้านพระ บ้านพระ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.คืมมะอุ บ้านคืมมะอุ หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
2
รพช.ครบุรี
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ไชยสถาน บ้านศรีสองเมือง หมู่ที่ 02
เชียงใหม่
2
รพ.สต.หันห้วยทราย บ้านหันห้วยทราย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.โคกน้อย บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ระกาย บ้านระกาย หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ประทาย บ้านประทาย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หนองตาด บ้านหนองตาด หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
รพ.สต.สมบัติเจริญ บ้านสมบัติเจริญ หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
รพ.สต.น้ำซับ บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 16
นครราชสีมา
2
รพ.สต.หินตั้ง บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บ้านหัน บ้านหัน หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพช.จักราช
นครราชสีมา
2
รพ.สต.พะโค บ้านพะโค หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
2
รพ.สต.เหมืองใหม่ ม. 03
สมุทรสงคราม
2
รพ.สต.ท่าช้าง บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
2
รพ.สต.โคกกระชาย บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
คลินิกการชุมชนเคหะ
นครราชสีมา
2
รพ.สต.จำปา บ้านจำปา หมู่ที่ 05
พระนครศรีอยุธยา
2
รพ.สต.สำนักตะคร้อ บ้านชุมชนพัฒนา หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ขนงพระเหนือ บ้านขนงพระเหนือ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ใหม่นารี บ้านใหม่นารี หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
2
รพ.สต.บางลี่ บ้านหนองปลาดุก หมู่ที่ 14
ลพบุรี
2
รพ.สต.ด่านจาก บ้านดอน หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
2
รพช.บ้านคา
ราชบุรี
2
รพ.สต.ตำตัว บ้านตำตัว หมู่ที่ 05
พังงา
2
รพ.สต.ลำนางแก้ว บ้านลำนางแก้ว หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ขัวก่าย บ้านสังเปลือย หมู่ที่ 09
สกลนคร
2
รพ.สต.ชีวึก บ้านชีวึก หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
2
รพ.สต.ปลายดาบ บ้านป่าโจด หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
2
รพ.สต.แม่สาบ บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ที่ 08
เชียงใหม่
1
รพ.สต.หนองมะค่า บ้านหนองมะค่า หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
รพ.สต.คลองม่วง บ้านคลองม่วง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
รพ.สต.สะกอม บ้านท่าแมงลัก หมู่ที่ 05
สงขลา
1
รพ.สต.คลองจินดา ม. 05
นครปฐม
1
รพ.สต.หนองหญ้าขาว บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
1
รพ.สต.สะเมิงเหนือ บ้านป๊อก หมู่ที่ 05
เชียงใหม่
1
รพ.สต.โนนตาเถร บ้านโนนตาเถร หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.กุดเรือคำ บ้านจำปาดง หมู่ที่ 05
สกลนคร
1
รพ.สต.วัดประดู่ ม. 02
สมุทรสงคราม
1
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลขามทะเลสอ
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ดงน้อย บ้านดงน้อย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองหัวแรด บ้านหนองหัวแรด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โคกกลอย บ้านท่านุ่น หมู่ที่ 07
พังงา
1
ศพช.เมืองปากช่อง
นครราชสีมา
1
ศูนย์สุขภาพชุชนโพธิ์หวาย (เครือข่ายโรงพยาบาลสุราษฎราษฎธานี)
สุราษฎร์ธานี
1
รพ.สต.หนองคุ้ม บ้านหนองคุ้ม หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โตนด บ้านโตนด หมู่ที่ 11
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองบัวละคร บ้านหนองบัวละคร หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ดอนยาวน้อย บ้านดอนยาวน้อย หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
รพช.หนองบุญมาก
นครราชสีมา
1
รพช.ป่าแดด
เชียงราย
1
รพ.สต.วังใหญ่ บ้านตะเฆ่ค่าย หมู่ที่ 04
นครสวรรค์
1
รพ.สต.หัวสำโรง บ้านสำโรงเหนือ หมู่ที่ 06
ลพบุรี
1
รพ.สต.เสวียด
สุราษฎร์ธานี
1
รพ.สต.เหมือดแอ่ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.มาบกราด บ้านมาบกราด หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โนนค่า บ้านโนนค่า หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพ.สต.คูขาด บ้านโนนแดง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองม่วง บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.นาใหญ่ บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ 01
ร้อยเอ็ด
1
รพ.สต.บ้านกรับพวง
พิษณุโลก
1
รพ.สต.ชอนสมบูรณ์ บ้านชอนสมบูรณ์ หมู่ที่ 04
ลพบุรี
1
รพ.สต.ทุ่งหลวง ม. 03
ราชบุรี
1
รพ.สต.เปียงหลวง บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ 01
เชียงใหม่
1
รพ.สต.หนองแวง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ท่าช้าง บ้านมะดัน หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ดงคำโพธิ์ ตำบลปลาโหล
สกลนคร
1
รพช.นครชัยศรี
นครปฐม
1
รพ.สต.หนองกระทุ่ม บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองขาม บ้านหนองขาม หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ธาตุ บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 06
สกลนคร
1
ศพช.เมือง 3 วัดบูรณ์
นครราชสีมา
1
รพ.สต.สวนหลวง ม.14
สมุทรสงคราม
1
รพ.สต.บ้านควนมหาชัย ตำบลสินปุน
สุราษฎร์ธานี
1
รพ.สต.หัวทำนบ บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โคกเคียน บ้านบางลาน หมู่ที่ 06
พังงา
1
ศพช.ประปา
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ประดู่ บ้านประดู่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.สายออ บ้านสายออ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสารภี
เชียงใหม่
1
รพ.สต.บ้านร่อม บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 05
พระนครศรีอยุธยา
1
รพ.สต.ทำนบ บ้านพร้าว หมู่ที่ 03
สงขลา
1
รพช.ขุนตาล
เชียงราย
1
รพ.สต.หนองพะลาน บ้านหนองพะลาน หมู่ที่ 15
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โคกหินช้าง บ้านโคกหินช้าง หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บ้านใหม่ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ท่างิ้ว บ้านส้มเสี้ยว หมู่ที่ 02
นครสวรรค์
1
รพ.สต.คำโพน บ้านคำโพน หมู่ที่ 03
อำนาจเจริญ
1
รพ.สต.สันติสุข บ้านสันติสุข หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
1
รพช.เชียงคาน
เลย
1
รพ.สต.ดอนคา บ้านตุ๊กแก หมู่ที่ 09
นครสวรรค์
1
รพ.สต.โนนไผ่ล้อม บ้านโนนไผ่ล้อม หมู่ที่ 13
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บ้านเบิก บ้านโคกกระทอง หมู่ที่ 07
ลพบุรี
1
รพ.สต.บ้านยางอุง
สุราษฎร์ธานี
1
รพ.สต.บ้านไร่ บ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 02
นครสวรรค์
1
รพ.สต.นกออก บ้านนกออก หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โค้งยาง บ้านตะคลองแล้ง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองทัพไทย บ้านหัวนา หมู่ที่ 06
ร้อยเอ็ด
1
รพ.สต.ห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.สะเมิงเหนือ บ้านป่าลาน หมู่ที่ 04
เชียงใหม่
1
รพ.สต.คลองสะท้อน บ้านคลองสะท้อน หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
รพ.สต.เมืองนะ บ้านอรุโนทัย หมู่ที่ 10
เชียงใหม่
1
รพ.สต.เดื่อศรีคันไชย บ้านคำหมุน หมู่ที่ 13
สกลนคร
1
รพ.สต.เมืองเกษตร บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บางช้าง ม. 05
สมุทรสงคราม
1
รพ.สต.ซับตะคร้อ บ้านซับตะคร้อ หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ช่อระกา บ้านช่อระกา หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บางม่วง บ้านน้ำเค็ม หมู่ที่ 02
พังงา
1
รพ.สต.หนองไข่น้ำ บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ด่านนอก บ้านด่านนอก หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพสต.หนองโบสถ์
นครราชสีมา
1
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน
ลำพูน
1
รพ.สต.หนองขนาก บ้านหนองขนาก หมู่ที่ 08
พระนครศรีอยุธยา
1
รพ.สต.เมืองจาก บ้านเมืองจาก หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
1
สสช.บ้านธาตุ 04 ต.แม่สลองนอก
เชียงราย
1
รพ.สต.สีสุก บ้านหนองโสน หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองแก้ว บ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 08
อำนาจเจริญ
1
รพ.สต.สำโรง บ้านสำโรง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.เขาสมอคอน บ้านเขาสมอคอน หมู่ที่ 01
ลพบุรี
1
รพ.สต.ไก่คำ บ้านไก่คำ หมู่ที่ 01
อำนาจเจริญ
1
รพ.สต.หนองตะไก้ บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
รพ.สต.เขาแก้ว บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 12
เลย
1
รพ.สต.วังมหากร บ้านวังรอใต้ หมู่ที่ 09
นครสวรรค์
1
รพ.สต.ศรีวิชัย
สุราษฎร์ธานี
1
รพ.สต.โนนรัง บ้านโนนรัง หมู่ที่ 01
ร้อยเอ็ด
1
รพ.สต.บ้านมอสำราญ หมู่ที่ 15
กำแพงเพชร
1
รพ.สต.นางเหริญ บ้านเก่านางเหริญ หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ปลายโพงพาง ม. 02
สมุทรสงคราม
1
รพ.สต.สุขัง บ้านสุขัง หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บ้านเกาะน้อย
สุราษฎร์ธานี
1
รพ.สต.วังโรงใหญ่ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
1
รพ.สต.นาฮี บ้านนาฮี หมู่ที่ 01
สกลนคร
1
รพ.สต.ท่ากระทุ่ม บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 09
นครราชสีมา
1
รพช.วัดเพลง
ราชบุรี
1
รพ.สต.หนองปลิง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บ่อแก้ว บ้านปางมะโอ (เฉลิม ฯ) หมู่ที่ 01
เชียงใหม่
1
รพ.สต.เมืองงาย บ้านเมืองงาย หมู่ที่ 02
เชียงใหม่
1
รพ.สต.พลสงคราม บ้านสระเพลง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ทุ่งกระพังโหม
นครปฐม
1
รพ.สต.สัมฤทธิ์ บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
1
รพ.สต.เต่างอย บ้านโพนปลาโหล หมู่ที่ 04
สกลนคร
1
รพ.สต.คูสะคาม บ้านโคกแสง หมู่ที่ 05
สกลนคร
1
รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา
นครราชสีมา
1
รพ.สต.คลองกลาง บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 15
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บ่อแสน บ้านไสเสียด หมู่ที่ 02
พังงา
1
รพช.ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
1
รพ.สต.หนองช่างตาย บ้านหนองช่างตาย หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.นารากอรพิมพ์ บ้านนาราก หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.พนมเศษ บ้านพนมเศษ หมู่ที่ 06
นครสวรรค์
1
รพ.สต.หนองบัวตะเกียด บ้านหนองบัวตะเกียด หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บ้านกาศ บ้านสบหาร หมู่ที่ 02
แม่ฮ่องสอน
1
รพ.สต.บางลี่ บ้านบางมะยม หมู่ที่ 02
ลพบุรี
1
รพ.สต.ท่าวังไทร บ้านท่าวังไทร หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ช่องแมว บ้านช่องแมว หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ซับพลู บ้านซับพลูน้อย หมู่ที่ 14
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โพตลาดแก้ว บ้านโพตลาดแก้ว หมู่ที่ 03
ลพบุรี
1
รพ.สต.หนองแวง บ้านวังเยี่ยม หมู่ที่ 06
สกลนคร
1
รพ.สต.หาดทรายขาว บ้านหาดทรายขาว หมู่ที่ 01
เลย
1
รพ.สต.สระพัง บ้านสระพัง หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพ.สต.เจ้าคุณ บ้านบุเจ้าคุณ หมู่ที่ 10
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โคกมะกอก บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ 12
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองหลวง บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 01
นครสวรรค์
1
รพ.สต.คลองดินดำ บ้านคลองดินดำ หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ชุมพร บ้านโคกสี หมู่ที่ 11
ร้อยเอ็ด
1
รพ.สต.เกาะพลับพลา หมู่ 5
ราชบุรี
1
รพ.สต.แขมหนู หมู่ที่ 09
จันทบุรี
1
รพ.สต.บะใหญ่ บ้านบะใหญ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.โนนกระโดน บ้านโนนกระโดน หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
รพช.สันทราย
เชียงใหม่
1
รพ.สต.หนองขวาง บ้านหนองขวาง หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
รพ.สต.มะรุม บ้านมะรุม หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองเขมร
นครปฐม
1
รพ.สต.บ้านซึม หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
รพ.สต.แม่แวน บ้านป่าแขม หมู่ที่ 04
เชียงใหม่
1
รพ.สต.ซับน้อย บ้านซับน้อย หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บางแค
สมุทรสงคราม
1
รพ.สต.ดงใหญ่ บ้านดงใหญ่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.กระฉอด บ้านกระฉอด หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บุกระโทก บ้านบุกระโทก หมู่ที่ 08
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองปรึก บ้านหนองปรึก หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพช.กะปง
พังงา
1
รพ.สต.มะเกลือใหม่ บ้านมะเกลือใหม่ หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพช.เกาะยาว
พังงา
1
รพ.สต.บึงปรือ บ้านบึงปรือ หมู่ที่ 07
นครราชสีมา
1
ศพช.ดอนไพล
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองแจ้งน้อย บ้านหนองแจ้งน้อย หมู่ที่ 05
นครราชสีมา
1
รพ.สต.พนมเศษ บ้านคลองบอน หมู่ที่ 07
นครสวรรค์
1
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รพ.พังงา เขตเทศบาลตำบลท้ายช้าง
พังงา
1
รพ.สต.อังโกน บ้านอังโกน หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.บางเคียน บ้านสันเนิน หมู่ที่ 02
นครสวรรค์
1
รพ.สต.ไพล บ้านไพล หมู่ที่ 04
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ครบุรี บ้านครบุรี หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 06
นครราชสีมา
1
รพ.สต.เกาะคอเขา บ้านปากเกาะ หมู่ที่ 03
พังงา
1
รพ.สต.มุจลินท์ บ้านมุจลินท์ หมู่ที่ 09
ลพบุรี
1
รพ.ลำทะเมนชัย
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ปอปิด บ้านดอนเต็ง หมู่ที่ 01
นครราชสีมา
1
รพ.สต.รอบเมือง บ้านกุดขุ่น หมู่ที่ 11
ร้อยเอ็ด
1
รพ.สต.นาซ่าว บ้านศรีโพนแท่น หมู่ที่ 07
เลย
1
รพ.สต.พระเพลิง บ้านพระเพลิง หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.กุ่มพะยา บ้านกุ่มพะยา หมู่ที่ 03
นครราชสีมา
1
รพ.สต.หนองกก บ้านหนองกก หมู่ที่ 02
นครราชสีมา
1
รพ.สต.ท่าก้อน บ้านดอนปอ หมู่ที่ 05
สกลนคร
1
รวม
6,790