Topic : นืทรรศการ การประชุมประเมินประสิทธิผล BSE 30 มีค.58 รร.มิราเคิล กลับหน้าเดิม
นวัตกรรมของอำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ตุ๊กตาที่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทำขึ้นในช่วงเวลาที่ป่วย เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่วนล้อจักรยานที่เห็นเป็นนวัตกรรมที่ผลิตขึ้น โดยนำของที่มีอยู่เดิม มาทำเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกัน หรือ รักษาไหล่ติด ภายหลังการทำผ่าตัด
ทีมงานของจังหวัดเชียงราย พร้อมนวัตกรรม 3 นิ่ว 3 สัมผัสด้วยระบบไฟฟ้า การตรวจเต้านมด้วยตนเอง จะใช้ 3 นิ้ว โดยสัมผัสด้วยความลึก 3 ระดับ คือ น้ำหนักเบา น้ำหนักปานกลาง และน้ำหนักมาก โดยจะมีปุ่มไฟ 3 ปุ่มขึ้นกับความหนักเบาของการกดเมื่อตรวจเต้านมด้วยตนเอง  เป็นการแปลงรูปธรรมถึงระบบความหนักของการกดเต้านม เวลาทำการตรวจ
นวัตกรรมทิศทางการตรวจเต้านม โดยจะแบ่งเป็น 3 ทิศทาง โดยไฟจะขึ้นตามทิศทาง ได้แก่ ทิศทางที่ 1 แนวขึ้นลง ทิศทางที่ 2 เป็นแบบทิศทางการคลำแบบก้นหอย และทิศทางที่ 3 เป็นแบบรัศมี จากด้านนอก วิ่งเข้าหาหัวนม
ทีมของจังหวัดจันทบุรี พร้อมสื่อต่างๆที่จัดทำขึ้นรวมถึงเครื่องจักรสาน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงเต้านมที่ใช้ประกอบการสอนการตรวจเต้่านมด้วยตนเอง
ทีมงานของจังหวัด นครราชสีมา